Hilma af Klint kanaliserande sina målningar – GERTRUD SANDQVIST

Hilma-af-Klint-arbete

Bilden hämtad från Moderna Museet. Besök http://www.modernamuseet.se

Fin föreläsning på måndag hos Jordstrålningscentrum på Kammakargatan 56, Stockholm.

”Gertrud Sandqvist, som håller föredraget  är professor i konstens teori- och idéhistoria och är rektor för Konsthögskolan i Malmö.
Hon är sedan länge engagerad i Hilma af Klint och har läst Hilmas dagboksanteckningar (motsvarande över 10 000 sidor). Vi har bett henne att under kvällen främst fokusera på den andliga aspekten. ”

Lämna ett svar