Hilma på Moderna

Hilma af Klint på Moderna Museet i februari!

”Stockholm 16 februari 2013 – 26 maj 2013
Våren 2013 är det äntligen dags för Moderna Museet att slå upp portarna för att visa Hilma af Klint (1862-1944) i stort format med många hittills aldrig visade verk. Moderna Museet hyllar med denna retrospektiva utställning Hilma af Klint som en av de största svenska konstnärerna. En kvinnlig konstnär vars verk fortfarande är allt för okända.

Hilma af Klint var en pionjär inom den abstrakta konsten, redan 1906 lämnade hon ett föreställande måleri bakom sig. Mellan 1906 och 1915 tillkom närmare 200 abstrakta målningar av delvis monumentala format. I likhet med Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj som hittills betraktats som abstraktionens förgrundsgestalter intresserade sig Hilma af Klint för andliga strömmingar i sin samtid så som spiritismen, teosofin och senare antroposofin. Hilma af Klints konst handlar om medvetandet av en andlig dimension, något som var marginaliserat i en alltmer materialistiskt orienterat värld. När hon målade ansåg hon att högre medvetanden talade genom henne. I hennes enastående verk kombineras geometriska former och symboler med det ornamentala. Hennes mångbottnade bildvärld vill ge insikt i existensens olika dimensioner där mikrokosmos och makrokosmos speglar varandra.”
http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Utstallningar/2013/Hilma-af-Klint/

Lämna ett svar