sida 5

Raspberry Pi och målning

Raspberry PiJag försöker få ihop de vitt skilda sakerna/begreppen måleri och Raspberry Pi. En vision flimrar förbi där 9 Raspberry Pi-spindlar springer omkring på en duk med var sitt läckande färgtråg på ryggen. Var och en styrs av olika input hämtade från internet, planeternas rörelser, kometer, googlesökningar, aktiekurser m.m. allt som rör sig. Vid kanten av duken ändrar dom riktning i 90 grader och fortsätter sin färd tills färgen är slut. Mekanisk Jackson Pollock.

Upphängt

Lyckades skrapa ihop lite koncentration och sammanställa tre målningar inför Bild & Forms sommarutställning på Hammarbacken, Ludvika. Linnegrågula saker i olja och kol och krita. Funkade fint i det gamla sädesmagasinet.

Tittar ut från bakom målningen

Tittar ut från bakom målningen. (ca 40 cm x 50 cm)

Nu i ateljén

Långsamt utvecklas och manifesteras nya målningar i verkstan.

Landskap

Landskap cs 140cm x 200cm

Landskap

Landskap 140cm x 140cm

 

Hilma af Klint kanaliserande sina målningar – GERTRUD SANDQVIST

Hilma-af-Klint-arbete

Bilden hämtad från Moderna Museet. Besök http://www.modernamuseet.se

Fin föreläsning på måndag hos Jordstrålningscentrum på Kammakargatan 56, Stockholm.

”Gertrud Sandqvist, som håller föredraget  är professor i konstens teori- och idéhistoria och är rektor för Konsthögskolan i Malmö.
Hon är sedan länge engagerad i Hilma af Klint och har läst Hilmas dagboksanteckningar (motsvarande över 10 000 sidor). Vi har bett henne att under kvällen främst fokusera på den andliga aspekten. ”

Kan inte sluta tänka på …

Milky wayAtt solen rör sig med en hastighet av 792 000 km/h relativt Vintergatans centrum.
Och att jorden i sin tur rör sig med 100 000 km/h runt solen. Plus att jorden snurrar med en hastighet av 1700 km/h vid ekvatorn och att man ”upplever” hastigheten ca 800 km/h om man bor i Ludvika. Dessutom verkar ju hela vintergatan röra på sig. Och så vidare…

Gult i Ateljén

Gult är alltid en bra början. Försöker hitta tillbaka till glädjen med att måla. Återerövring av ateljén!