sida 5

Nu i ateljén

Långsamt utvecklas och manifesteras nya målningar i verkstan.

Landskap

Landskap cs 140cm x 200cm

Landskap

Landskap 140cm x 140cm

 

Hilma af Klint kanaliserande sina målningar – GERTRUD SANDQVIST

Hilma-af-Klint-arbete

Bilden hämtad från Moderna Museet. Besök http://www.modernamuseet.se

Fin föreläsning på måndag hos Jordstrålningscentrum på Kammakargatan 56, Stockholm.

”Gertrud Sandqvist, som håller föredraget  är professor i konstens teori- och idéhistoria och är rektor för Konsthögskolan i Malmö.
Hon är sedan länge engagerad i Hilma af Klint och har läst Hilmas dagboksanteckningar (motsvarande över 10 000 sidor). Vi har bett henne att under kvällen främst fokusera på den andliga aspekten. ”

Kan inte sluta tänka på …

Milky wayAtt solen rör sig med en hastighet av 792 000 km/h relativt Vintergatans centrum.
Och att jorden i sin tur rör sig med 100 000 km/h runt solen. Plus att jorden snurrar med en hastighet av 1700 km/h vid ekvatorn och att man ”upplever” hastigheten ca 800 km/h om man bor i Ludvika. Dessutom verkar ju hela vintergatan röra på sig. Och så vidare…

Gult i Ateljén

Gult är alltid en bra början. Försöker hitta tillbaka till glädjen med att måla. Återerövring av ateljén!

Hilma på Moderna

Hilma af Klint på Moderna Museet i februari!

”Stockholm 16 februari 2013 – 26 maj 2013
Våren 2013 är det äntligen dags för Moderna Museet att slå upp portarna för att visa Hilma af Klint (1862-1944) i stort format med många hittills aldrig visade verk. Moderna Museet hyllar med denna retrospektiva utställning Hilma af Klint som en av de största svenska konstnärerna. En kvinnlig konstnär vars verk fortfarande är allt för okända. (mer…)

PiOn

Snacka med PiOn. En inte helt smart maskin.
Men hen kan lära sig det mesta..

Skriv på engelska avsluta med ? eller . och enter/return.

”A chatter robot, chatterbot, chatbot, or chat bot is a computer program designed to simulate an intelligent conversation with one or more human users via auditory or textual methods, primarily for engaging in small talk. The primary aim of such simulation has been to fool the user into thinking that the program’s output has been produced by a human (the Turing test). Programs playing this role are sometimes referred to as Artificial Conversational Entities, talk bots or chatterboxes.”
Chatterbot
From Wikipedia, the free encyclopedia